istanbul escort istanbul escort istanbul escort escort bayan
Bugun...

İsmail GEMİCİ
UYGULANAN EĞİTİM SİSTEMİ BAKIŞIMIZI, TERCİHİMİZİ DE BELİRLER
Tarih: 04-04-2017 00:01:00 Güncelleme: 04-04-2017 00:01:00


Her İnsan;

Araştırmacı, yaratıcı, sorgulayıcı olma potansiyeli taşıyarak doğar.

İnsan, doğanın önemli parçalarından biridir ve doğa yasalarına bağlı olarak, hayatta kalma mücadelesi verir.

Yaşama, hayatta kalma güdüleri, insanı karşılaştığı sorunları çözmeye zorlar.

Bu anlamda, hayatta kalma mücadelesi bilgi üretimini ve üretilen bilgilerin eğitim ve öğretim yoluyla aktarılan, aktarıldıkça çoğalan, gelişen, büyüyen bir değerdir.

Bilim, bilimsel değerler bilginin sistemleştirilmesi ile ortaya çıkmaktadır. 

Bilgi sahibi bilen insan, bildiklerine aykırı bir görüşle, durumla karşılaşınca, doğal olarak bunun NEDENİNİ, NİÇİNİNİ sorgular.

Bilmeyen ise, bilmediği için o anlayışı, o durumu kabul eder söylenenlere inanır ve itaat eder.

Uygulanan eğitim sistemi bakışımızı, tercihimizi de belirler. Zira, eğitim sistemi, insanın hayata ve olaylara bakışının oluşmasında önemli bir role sahiptir.

Eğitim sisteminin program ve içeriğine göre yetişen kuşaklar ya itaatkâr ya da sorgulayıcı-araştırıcı bir kişiliğe sahip olurlar.

Sosyal ve siyasal bir gerçeklik olarak, toplumu yöneten iktidarlar sorgulanmaktan ve denetlenmekten genel olarak hoşlanmadıkları bilinmektedir.

Bu somut gerçek nedeniyle iktidarlar kolayca inanan, itaatkâr insanlar yetiştirmek ve biat kültürünü olabildiğince yaygınlaştırmak isteğiyle çaba gösterirler.

Ancak; insanlık tarihi, bize başka bir gerçeği de göstermektedir. İnsanlığın bu düzeye ulaşmasında, gelmesinde rolü olanlar sorgulayan, araştıran, bilgisini çoğaltan bir anlayışla hareket eden insanlar sayesindedir.

Tarih boyunca yenilikleri, devrimleri gerçekleştirenler kararlı, mücadeleci, boyun eğmeyen insanlardır.

Cumhuriyet Devrimi ve aydınlanma sürecinde eğitim ve öğretim alanında yapılan düzenlemeler, cumhuriyetin eğitim alanındaki devrimci yönü, en önemli başarılarıdır.

Cumhuriyetin kuruluş temellerini ve gelecek hedeflerini ortadan kaldırmaya, değiştirmeye yönelik olarak, daha sonraları iktidara gelen, farklı düşünen hükümetlerin farklı eğitim politikaları ve uygulamalarıyla itaatkâr toplulukları çoğaltarak, ülkenin toplumsal, siyasal, sosyal dış politika ve en önemlilerinden biri olan ekonomik sorunlarının geçici "pansuman" çözümlerle ve gelecek bir tarihe ötelenmesiyle, iktidarda kalmak ve sürdürebilmek için yetmeyebilir.

Bir ulusu yıkmak için, atom bombasına veya uzun menzilli füzeye gerek yoktur.

Eğitim kalitesini düşürün, yeterlidir.Bu yazı 2353 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI