Bugun...

İsmail GEMİCİ
Halk en yüksek geliri, koalisyonla yönetilen AB ülkelerinde almaktadır
Tarih: 02-02-2017 00:39:00 Güncelleme: 02-02-2017 00:39:00


28 Avrupa Birliğinde yer alan ülkenin, 4'ü hariç 24 ülke koalisyonlarla yönetilmektedir. Üstelikte, yüzde 0,3 ve 5 oranlarında düşük seçim barajları uygulamasıyla parlamentolarında siyasi temsiliyeti (milli iradeyi) en yüksek, en geniş oranlarda gerçekleştirmektedirler.

Koalisyon hükümetlerinin ülkeye, halka sağladığı önemli yararlardan biri de, ülkedeki farklı siyasal eğilimlerin yönetim yapısında temsil edilmeleri, bunlar arasında demokratik uzlaşma, birlikte hareket etme alışkanlıklarının gelişmesi ve dolayısıyla kutuplaşma ve gerginliğin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Sadece bunun gerçekleşmesi dahi, halkın ve dolayısıyla ülkenin geleceği açısından gerekli ve oldukça değerlidir.

Avrupa Birliği ülkelerindeki koalisyon hükümetleri, toplumsal kutuplaşmanın görece olarak daha az olduğu siyasetin değerler çatışmasından ziyade toplum ve ekonominin daha iyi yönetimi için, bir araç olarak kullanıldığı çoğulcu temsiliyet ve karar alma süreçlerini ortaklaşa yaparak, kendi yurttaşlarının kişi başına düşen milli gelirlerini yükselterek, diğer dünya ülkeleri halklarından daha fazla refah ve mutluluğu sağladığını görmekteyiz.

Avrupa Birliği içinde yer alan bazı ülkeleri analiz edersek;

Finlandiya Parlamentosunda Sosyal Demokratlar+Muhafazakârlar+Hıristiyan Demokratlar ve azınlığı temsil eden bir partinin ortaklaşa koalisyon hükümetiyle, Finlandiya halkının kişi başına düşen milli geliri 22.900 (yirmi iki bin dokuz yüz) dolara yükseltmişlerdir.

İsveç'te, Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi koalisyon hükümetiyle yöneltilmekte, İsveç halkının kişi başına düşen milli geliri 22.200 (yirmi iki bin iki yüz) dolardır.

İrlanda'da, Sosyal Demokrat İşçi Partisi ile Liberal Merkez Sağ Partisinin koalisyon hükümetiyle,İrlanda halkının kişi başına milli geliri 21.600(yirmi bir bin altı yüz)dolardır.

Fransa'da Sosyalist Parti+Ekoloji Partisi+Radikal Sol Parti+Yeşiller Partisinin birlikte oluşturdukları koalisyonla yönetilen ülkede milli gelir 24.400(yirmi dört bin dört yüz)dolardır.

Danimarka'da, Sosyal Demokrat Parti ile Liberal Partinin koalisyonuyla yönetilen ülkede kişi başına düşen milli geliri 25.500 (yirmi beş bin beş yüz) dolardır.

Avusturya'da, Sosyal Demokratlar ile Liberal Partinin koalisyonuyla yönetilen ülkede, kişi başına düşen milli geliri 25.000(yirmi beş bin)dolardır.

Belçika'da, Reformcu Parti+Ayrılıkçı Parti+Hıristiyan Demokrat Partilerinin koalisyonuyla yönetilen ülkede,kişi başı milli geliri 25.300 (yirmi beş bin üç yüz) dolardır.

İspanya'da, Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisinin koalisyonuyla yönetilen ülkede kişi başına düşen milli gelir 18.000 (on sekiz bin) dolardır.

Hollanda'da, Özgürlük ve Demokrasi Partisi ile İşçi Partisinin koalisyonuyla yönetilen ülkede,kişi başına düşen milli gelir 24.400 (yirmi dört bin dört yüz) dolardır.

İtalya'da, Sosyalist Parti+Demokratik Parti+Liberal Parti+Merkez Birliği ve Merkez Sağ Partileri ve Bağımsızların ortaklaşa oluşturduğu koalisyonla, kişi başına düşen milli gelir 22.100 (yirmi iki bin yüz) dolardır.

Yunanistan'da, Radikal Sol koalisyonun yönettiği hükümetle, kişi başına düşen milli geliri 17.200(on yedi bin iki yüz) dolardır. Üstelik çok büyük kriz yaşamasına rağmen.

Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti+Hıristiyan Demokrat Parti+Hıristiyan Sosyal Partilerinin koalisyonuyla yönettiği ülkede, kişi başına düşen milli gelir oranı 28.700 (yirmi sekiz bin yedi yüz) dolardır.

(Bazı AB ülkelerinde biraz daha büyük oranlarda olanlarda vardır.)

AB içinde yer alan ülkelerde, en az %0-%3 en fazla %5 oranlarında seçim barajları olan bu ülkelerde, en az 2 ve 6 arası partilerle kurulan koalisyonlarla, kendi vatandaşlarına en yüksek oranda kişi başına düşen milli geliri sunarak refah ve mutluluğu sağlamaktadırlar.

2002 yılından bu yana koalisyon hükümetlerini oldukça sert eleştirenler, yerden yere vuranlar, tek başına iktidara gelerek vatandaşın refah ve mutluluğunun sağlanacağını ilan edenler 15 yıldan bu yana tek başına iktidarda olup, istedikleri yasayı meclisten çıkartabilecek sayısal güce sahip olanlar, halkın kişi başına düşen milli gelirini en fazla 10.000 (on bin) dolar seviyesine çıkartabildiler. İktidara gelen hükümetlerin,kendi vatandaşının gelir düzeyini yükselterek, refah ve mutluluğunu sağlamak değil midir? Vatandaşlar, partileri niçin iktidara getirirler? İktidara gelen parti ya da partililerin, halka karşı görev ve sorumluluğu nedir, ne olmalıdır?

                                                                                                                 Bu yazı 2876 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI