escort bayan mersin escort

Bugun...
T.C. KEŞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Tarih: 13-04-2017 00:11:00 + -T.C.  KEŞAN  2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KEŞAN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

HAKİM             : İLKER ZENCİR 137340

YAZI İŞLERİ MÜD.:       Tülay BİLMİŞ    78951

Davacı BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. tarafından Mahkememizde açılan Kamlaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince;

Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki Mahkememizin esas numaraları ile ada ve parsel numaraları yazılı taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.

1- İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2- Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

3- Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4- Mahkeme tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Keşan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

5- Mahkememizce karar gereğince duruşma günlerinin 06/06/2017 günü saat 09.00'a bırakıldığı, Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 22/03/2017

1-762                Edirne   Keşan   Aşağı Zaferiye  321        32        84

2-763                Edirne   Keşan   Aşağı Zaferiye  321        33        85

3-764                Edirne   Keşan   Aşağı Zaferiye  322        1          252

4-765                Edirne   Keşan   Aşağı Zaferiye  322        3          253

5-766                Edirne   Keşan   Aşağı Zaferiye  322        4          254

6-767                Edirne   Keşan   Aşağı Zaferiye  322        6          256

7-768                Edirne   Keşan   Aşağı Zaferiye  334        37        77

8-769                Edirne   Keşan   Aşağı Zaferiye  334        38        78

9-770                Edirne   Keşan   Aşağı Zaferiye  334        56        79

10-771              Edirne   Keşan   Aşağı Zaferiye  334        57        80

11-937              Edirne   Keşan   Aşağı Zaferiye  334        67        251

12-772              Edirne   Keşan   Aşağı Zaferiye  334        69        81

13-773              Edirne   Keşan   Aşağı Zaferiye  334        73        82

14-774              Edirne   Keşan   Aşağı Zaferiye  611        82        83

15-775              Edirne   Keşan   Bahçeköyü       103       1          129

16-776              Edirne   Keşan   Bahçeköyü       103       3          130

17-777              Edirne   Keşan   Bahçeköyü       108       36        133

18-778              Edirne   Keşan   Bahçeköyü       109       2          134

19-779              Edirne   Keşan   Bahçeköyü       109       4          136

20-780              Edirne   Keşan   Bahçeköyü       109       39        138

21-781              Edirne   Keşan   Bahçeköyü       114       61        140

22-782              Edirne   Keşan   Bahçeköyü       114       62        141

23-783              Edirne   Keşan   Bahçeköyü       114       71        142

24-784              Edirne   Keşan   Bahçeköyü       114       72        143

25-785              Edirne   Keşan   Bahçeköyü       114       73        144

26-786              Edirne   Keşan   Bahçeköyü       135       37        128

27-787              Edirne   Keşan   Bahçeköyü       136       6          147

28-788              Edirne   Keşan   Bahçeköyü       136       7          148

29-789              Edirne   Keşan   Bahçeköyü       156       6          149

30-790              Edirne   Keşan   Bahçeköyü       156       7          150

31-791              Edirne   Keşan   Bahçeköyü       156       11        151

32-792              Edirne   Keşan   Bahçeköyü       161       12        152

33-793              Edirne   Keşan   Bahçeköyü       164       12        153

34-794              Edirne   Keşan   Bahçeköyü       164       13        154

35-795              Edirne   Keşan   Büyük Cami      1512     4          136

36-796              Edirne   Keşan   Büyük Cami      1514     7          137

37-797              Edirne   Keşan   Büyük Cami      1514     8          138

38-789              Edirne   Keşan   Büyük Cami      1515     1          140

39-99                Edirne   Keşan   Büyük Cami      1515     2          141

40-800              Edirne   Keşan   Büyük Cami      1524     2          143

41-801              Edirne   Keşan   Büyük Cami      1524     4          144

42-802              Edirne   Keşan   Büyük Cami      1524     5          145

43-803              Edirne   Keşan   Büyük Cami      1525     1          145

44-804              Edirne   Keşan   Büyük Cami      1525     2          147

45-805              Edirne   Keşan   Büyük Cami      1536     2          148

46-806              Edirne   Keşan   Büyük Cami      1536     3          149

47-807              Edirne   Keşan   Büyük Cami      1537     8          330

48-808              Edirne   Keşan   Büyük Cami      1538     1          329

49-809              Edirne   Keşan   Büyük Cami      1540     4          327

50-810              Edirne   Keşan   Büyük Cami      1542     1          326

51-811              Edirne   Keşan   Büyük Cami      1542     3          334

52-812              Edirne   Keşan   Büyük Cami      1542     4          335

53-813              Edirne   Keşan   Büyük Cami      1543     2          150

54-814              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          533       155

55-815              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          534       156

56-816              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          537       157

57-817              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          538       158

58-818              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          539       159

59-819              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          540       160

60-820              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          856       161

61-821              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          559       162

62-822              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          562       164

63-823              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          563       163

64-824              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          564       165

65-825              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          565       166

66-826              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          860       167

67-827              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          861       168

68-828              Edirne   Keşan   İzzetiye             0          862       169

69-829              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          878       171

70-830              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          889       173

71-831              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          901       174

72-832              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          972       175

73-833              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          973       175

74-834              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          975       177

75-835              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          978       178

76-836              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          979       179

77-837              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          1004     181

78-838              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          1006     182

79-839              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          1008     184

80-840              Edirne   Keşan   İzzetiye            0          1011     185

81-841              Edirne   Keşan   İzzetiye            124       222       186

82-842              Edirne   Keşan   İzzetiye            124       223       187

83-843              Edirne   Keşan   İzzetiye            128       17        188

84-844              Edirne   Keşan   İzzetiye            128       27        190

85-845              Edirne   Keşan   İzzetiye            128       28        67

86-846              Edirne   Keşan   İzzetiye            128       39        66

87-847              Edirne   Keşan   İzzetiye            128       42        68

88-848              Edirne   Keşan   İzzetiye            128       47        70

89-849              Edirne   Keşan   İzzetiye            128       51        72

90-850              Edirne   Keşan   İzzetiye            129       2          74

91-851              Edirne   Keşan   İzzetiye            129       4          75

92-852              Edirne   Keşan   Mahmutköy       102       15        191

93-853              Edirne   Keşan   Mahmutköy       102       16        192

94-854              Edirne   Keşan   Mahmutköy       102       19        193

95-855              Edirne   Keşan   Mahmutköy       102       21        194

96-856              Edirne   Keşan   Mahmutköy       102       23        195

97-857              Edirne   Keşan   Mahmutköy       102       55        200

98-858              Edirne   Keşan   Mahmutköy       102       74        201

99-859              Edirne   Keşan   Mahmutköy       102       93        203

100-860            Edirne   Keşan   Mahmutköy       102       94        204

101-861            Edirne   Keşan   Mahmutköy       102       97        206

102-862            Edirne   Keşan   Mahmutköy       102       119       207

103-863            Edirne   Keşan   Mahmutköy       102       135       208

104-864            Edirne   Keşan   Mahmutköy       102       137       209

105-865            Edirne   Keşan   Mahmutköy       102       167       210

106-866            Edirne   Keşan   Mahmutköy       102       207       212

107-867            Edirne   Keşan   Mahmutköy       102       208       213

108-868            Edirne   Keşan   Mahmutköy       102       240       215

109-869            Edirne   Keşan   Mahmutköy       102       272       216

110-870            Edirne   Keşan   Mahmutköy       151       3          217

111-871            Edirne   Keşan   Mahmutköy       152       20        218

112-872            Edirne   Keşan   Mahmutköy       154       1          219

113-873            Edirne   Keşan   Mahmutköy       158       35        220

114-874            Edirne   Keşan   Mahmutköy       158       41        222

115-875            Edirne   Keşan   Mahmutköy       158       42        223

116-876            Edirne   Keşan   Mahmutköy       158       46        224

117-877            Edirne   Keşan   Mahmutköy       158       47        225

118-878            Edirne   Keşan   Mahmutköy       168       10        227

119-879            Edirne   Keşan   Mahmutköy       168       11        228

120-880            Edirne   Keşan   Mahmutköy       168       15        229

121-881            Edirne   Keşan   Mahmutköy       168       17        230

122-882            Edirne   Keşan   Mahmutköy       168       18        231

 
Bu haber 1239 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR