kartal escort
Bugun...
Milletvekili Bircan, Keşan'ın hava kirliliğiyle ilgili soru önergesine gelen cevaptan tatmin olmadı
Tarih: 24-03-2016 00:27:00 + -Milletvekili Bircan, Keşan'ın hava kirliliğiyle ilgili soru önergesine gelen cevaptan tatmin olmadı

* Bakan Albayrak’ın yanıtının havanda su dövmek olduğunu öne süren Bircan, “Bakana ‘Doğal gaz ne zaman gelecek?’ diyoruz, yanıt yok. ‘Kömür kalitesi ne?’ diyoruz, yanıt yok. AKP işte ülkeyi böyle yönetiyor. Halkın yararı için bir çalışma yapmadan hamaset yaparak, algı yaratmaya çalışarak Keşan’ın hava kirliliği de ülkemizin diğer sorunları da çözülmez.” dedi.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın 8 Ocak 2016 tarihinde Türkiye Büyüm Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yazılı olarak cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesine Bakan Abbayrak’tan cevap geldi.

“ŞEHRİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ, TÜKETİM KAPASİTESİ VE KULLANICI SAYISI GİBİ HUSUSLAR DİKKATE ALINARAK, KURUM TARAFINDAN İHALE İLANINDA BELİRLENEN LİSANS SÜRESİ İÇİN VERİLİR”

Bircan'ın “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Türkiye'nin en kirli havası olduğu ortaya çıkan Keşan'da bugüne kadar neden doğal gaz kullanımı başlamamıştır?”  ve “Keşan'a doğalgaz gelmesi için bugüne kadar hangi çalışmalar yapılmıştır?” sorularını cevaplayan Bakan Albayrak, şöyle dedi: “<Şehir içi doğal gaz dağıtım hizmeti, Kurum tarafından açılacak ihaleyi kazanan şirkete mahalli doğal gaz dağıtım şebekesinin mülkiyeti de dahil olmak üzere şehrin gelişmişlik düzeyi, tüketim kapasitesi ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dikkate alınarak Kurum tarafından belirlenecek lisans süresi için verilir. Kurumun belirli bir şehir için açacağı ihale, Resmi Gazete'de ilan edilir. Şirketlerin ihaleye katılmak için vereceği teklifler, çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara göre değerlendirilerek ihaleyi kazanan şirkete dağıtım lisansı verilir ve şirket o şehirde dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye yetkili dağıtım şirketi unvanını alır.> hükmü yer almaktadır.

Ayrıca Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde yer alan <Dağıtım lisansı ihalesi Kurul Kararı ile yapılır. İhaleye çıkılacak şehir, ilgili şehirdeki lisans süresi, serbest tüketici limiti, lisans süresi boyunca uygulanacak abone bağlantı bedeli, geçici ve kesin teminat miktarı ile ihaleyle ilgili diğer hususlar Kurul Kararında belirtilir. Kurumun açacağı ihale, Resmi Gazete'de ilan edilir. İhale ilanında, başvuru süresi, müracaat yeri, soru-cevap yöntem ve süresi, istenecek bilgi ve belgeler ile diğer hususlar bulunur.

Dağıtım lisansı, ihaleyi kazanan şirkete dağıtım şebekesinin mülkiyeti de dahil olmak üzere, şehrin gelişmişlik düzeyi, tüketim kapasitesi ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dikkate alınarak, Kurum tarafından ihale ilanında belirlenen lisans süresi için verilir. Kurul, nüfus yoğunluğuna göre, bir şehri sınırları belirlenmiş birden fazla dağıtım bölgesine ayırabilir ve her bölgeyi ayrı ayrı ihale edebilir.> hükmü amirdir.”

“KEŞAN 08/10/2015 TARİH LİI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUL KARARI İLE TRAKYA BÖLGESİ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.'NİN DAĞITIM BÖLGESİ KAPSAMINA DAHİL EDİLMİŞTİR”

Bakan Albayrak, Keşan'a doğal gazın ne zaman geleceğini içeren ve “Keşan'a doğalgaz gelene kadar acilen ne gibi tedbirler alınabilir?” şeklindeki sorulara da “Öte yandan, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 70. maddesi dağıtım bölgelerinin genişletilmesi işlemini düzenlemektedir. Söz konusu Yönetmelik maddesinde <Dağıtım şirketlerinin lisanslarında belirtilen şehirlerde belediye ve mücavir alan sınırlarını kapsayan dağıtım bölgesi, teknik ve ekonomik gerekler dikkate alınarak, il sınırlarını aşmayacak şekilde;

a)   Dağıtım bölgesinin genişletilebilmesi için ilgili dağıtım lisansı sahibi şirketin yazılı talebinin olması,

b)   Dağıtım lisansı sahibi şirketin mevcut dağıtım bölgesinde uygulanan/uygulanacak tarife yöntemlerinin aynen geçerli olması,

c)    Genişlemeye konu bölgede belediyelerin olması halinde belediye meclis karar/kararlarının olumlu olması, kaydıyla dağıtım bölgesi Kurul tarafından uygun bulunması halinde genişletilir ve bu genişlemeye ilişkin lisans tadil işlemleri yapılır.

Dağıtım şirketlerinin lisanslarında tanımlanan dağıtım bölgelerinin sınırlarının, doğal gaz piyasası mevzuatı haricindeki mevzuattan kaynaklanan nedenlerle genişlemesi durumunda; dağıtım bölgesinin kapsamı bir başka dağıtım bölgesinin sınırlarına geçmeyecek şekilde dağıtım şirketinin muvafakati alınarak Kurul Kararı ile genişletilir. Dağıtım şirketlerinin lisanslarında belirtilen şehirlerin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ihale tarihinden sonra imarlı hale gelen alanlar, dağıtım bölgesinin kapsamındadır. Dağıtım bölgesi kapsamına ilâve edilen bölgelerin yatırımlarının gerçekleştirme süreleri dağıtım şirketinin ayrıca bir talebi olmaması durumunda, genişleme tarihinden itibaren 5 yıldır. Dağıtım şirketinin genişlemeyi müteakip iki ay içinde yapacağı başvuru üzerine dağıtım şirketinin yatırım bütçesi ve mevcut tarifesi de dikkate alınarak yatırım süreleri Kurum tarafından ayrıca belirlenebilir.> hükmü bulunmaktadır. Söz konusu hüküm uyarınca, dağıtım şirketlerinin talep etmeleri halinde dağıtım bölgeleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurul Kararı ile genişletilebilmektedir.

Bu çerçevede, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Edirne ili Keşan ilçesi için 2007 yılında tamamlanan Türkiye - Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı üzerinde bir take-off vanası bırakılarak ilçeye gaz arzına hazır hale gelinmiştir.

Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin yazılı talebi üzerine Keşan İlçesi 08/10/2015 tarih ve 5813-6 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurul Kararı ile Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'nin dağıtım bölgesi kapsamına dahil edilmiştir.’ cevabını verdi.

“İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DAĞITILAN KÖMÜRLER, KRİTERLERE UYGUN KÖMÜRLERDİR”

Bakan Berat Albayrak, “İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan kömürler 8 Temmuz 2015 tarihli İl Mahalli Çevre Kurulu karan ile belirtilen kömür özelliklerine uygun mudur?”, “İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan kömürlerin ilçeler, beldeler ve köyler bazında miktarları nedir?” ve “İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan kömürlerin ilçeler, beldeler ve köyler bazında ısıl değeri, kükürt miktarı, nemi, külü ve boyutları nedir?” şeklindeki sorulara karşılık şu bilgileri verdi: “Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından fakir ailelere yardım kapsamında dağıtılan kömürler her yıl çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğini Önleme Yönetmeliğimde belirtilen kriterlere uygun kömürlerdir. Edirne ili için 2015 yılı kömür yardımları kapsamında bugünde kadar sevk edilen kömür miktarları aşağıdaki verilmektedir.

KÖMUR SEVK MİKTARI (TON)

EDİRNE MERKEZ

6.250,00

ENEZ

892,98

HAVSA

1.250,00

İPSALA

2.077,88

KEŞAN

3.281,08

LALAPAŞA

500

MERİÇ

1.100,00

SULOGLU

462,72

UZUNKÖPRÜ

5.000,00

“KALAN KÖMÜRLERİN SEVKİYATLARI DEVAM ETMEKTEDİR”

Albayrak son olarak, “Yılsonuna kadar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı söylenen toplam 23 bin 362 ton 54 Kg. kömür dağıtılmış mıdır?” şeklindeki soruyu şöyle cevapladı: “Edirne ili için 2015 yılı kömür yardımları kapsamında bugünde kadar sevk edilen toplam kömür miktarı 20.814,66 ton olup kalan kömürlerin sevkiyatları devam etmektedir.”

BİRCAN: “BAKANLIK HALEN KEŞAN’A DOĞALGAZ GELİŞ TARİHİNİ VERMİYOR”

Milletvekili Erdin Bircan, doğal gaz kullanılamadığı için Keşan’da oluşan yoğun hava kirliği ile ilgili soru önergesini yanıtlayan Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın, Keşan’a doğal gaz geliş tarihini yine açıklayamadığını belirtti.

Bircan, Bakan Albayrak’tan gelen yanıtta uzun uzun doğalgaz mevzuatı anlatılırken, yalnızca herhangi bir Google araması ile bulunabilecek “Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin yazılı talebi üzerine Keşan İlçesi 08/10/2015 tarih ve 5813-6 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurul Kararı ile Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'nin dağıtım bölgesi kapsamına dahil edilmiştir.” bilgisinin verildiğine dikkat çekti.

“BAKANLIK HAVANDA SU DÖVÜYOR”

Erdin Bircan, “Keşan’ımızın havası aylardır kirli. Türkiye’nin en kirli yeri Keşan. 4 gündür Keşan’daki hava kirliği ölçümü yapılamadığı halde son veri olan 19 Mart verisinde de kanserojen partikül madde 10 ve kükürt dioksit oranları ulusal hava kirliliği sınırının çok üzerindedir. Bunun kurtuluşu doğal gazdır.” diyerek, Bakan Albayrak’ın yanıtının havanda su dövmek olduğunu öne sürdü.

Bircan, “Bakana ‘Doğal gaz ne zaman gelecek?’ diyoruz, yanıt yok. ‘Kömür kalitesi ne?’ diyoruz, yanıt yok. AKP işte ülkeyi böyle yönetiyor. Halkın yararı için bir çalışma yapmadan hamaset yaparak, algı yaratmaya çalışarak Keşan’ın hava kirliliği de ülkemizin diğer sorunları da çözülmez.” şeklinde konuştu.

 

 
Bu haber 657 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SİYASET HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR