Bugun...
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Tarih: 05-06-2017 12:15:00 + -KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Belediyemize ait İlçemiz Yukarı Zaferiye (Yeni Mahalle) Mahallesinde bulunan onaylı imar planları içerisinde, konut bölgesinde kalan aşağıda Ada no, Parsel no, Yüzölçümü, M2 Birim Fiyatı, Kıymet Takdir Bedeli ve Geçici Teminatı belirtilen parsellerin ayrı ayrı satışı yapılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

Ada NO    Parsel NO.    Yüzölçümü    M2 Birim Fiyatı   Kıymet Takdir Bedeli     Geçici Teminat                                                                                                                                   Bedeli

1318             4                495,00 m2      (295,00 TL/M2)      146.025,00.-TL             4.380,75-TL

1318             5                495,00 m2       (295,00 TL/M2)      146.025,00.-TL             4.380,75-TL

1318             6                495,00 m2       (295,00 TL/M2)      146.025,00.-TL             4.380,75-TL

1318             7                495,00 m2       (295,00 TL/M2)      146.025,00.-TL             4.380,75-TL

1318             8               495,00 m2        (295,00TL/M2)       146.025,00.-TL             4.380,75-TL

2 - Parsellerin her biri için 1.000,00 TL güvence bedeli alınacaktır.

3 – İhaleye katılacak olan isteklilerden istenilecek belgeler:

a - Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.

b – Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve imza sirküleri ( 2017 yılı vizeli )

c – Dernek olması halinde dernek tüzüğünün fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d – İhaleye vekaleten katılan kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri.

e – Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f – İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. Maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

4 – Parsellerin satış ihalesi 13.06.2017 Salı günü saat 15.30’da Belediye Encümen Toplantı odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

5 – Parsellerin satışına ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İLAN OLUNUR

 

 

 
Bu haber 262 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ