Bugun...
EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KEŞAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Tarih: 19-04-2017 00:05:00 + -EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  KEŞAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN  GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KEŞAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

1- Satılmasına Karar Verilen Bir Adet Gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti ve Satış Şartları:

a) Satışa sunulan gayrimenkul: Edirne ili, Keşan İlçesi, Suluca Köyü Ova Köy Civarı Mevkii adresinde bulunmakta olup; Keşan Tapu Sicil Müdürlüğünde Suluca Köyü, Köy Civarı Mevkii, 965 parsel, 2.300,00 m2 alanlı Tarla olup, Tam hisse olarak kayıtlıdır.

Yukarıda belirtilen Tarla niteliğindeki gayrimenkul 2.300,00 m2 olup, Tam hisse olarak satışa çıkarılmıştır.

2- Gayrimenkulün Arttırmaya Esas Rayiç Değerleri:

a) Suluca Köyü Köy Civarı Mevkii, 965 parsel, 2.300,00 m2 Tarla niteliğindeki gayrimenkulün Tam hissesi için: 40.000,00 TL'dir.

3- Açık Arttırmaya İştirak Edebilmek İçin Yatırılacak Teminat Tutarları: (%7,5)

a) Suluca Köyü Köy Civarı Mevkii, 965 parsel, Tarla niteliğindeki gayrimenkulün Tam hissesi için: 3.000,00 TL'dir.

4- Açık arttırmalara iştirak etmek isteyenlerin, teminat bedellerini 11/05/2017 Perşembe günü saat 14:00'a kadar Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğü Veznesi'ne yatırmaları ve teminatın yatırıldığına dair alındıyı Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

Teminat olarak para, banka teminat mektubu, devlet tahvili ve hazine bonosu, hükümetçe belli edilen milli esham ve tahvilat (%15 noksanıyla) kabul edilecektir.

5- Gayrimenkullerin açık arttırması, Hükümet Konağı arkası Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğü Makam Odasında, 11/05/2017 tarihinde, saat 14:00'da başlayacak ve 14:30'da bitecektir.

Gayrimenkulün satış süresi, 30 dakikadır.

6- %18 oranında katma değer vergisi, binde 5,69 oranında damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı ve diğer masraflar alıcılar tarafından ayrıca ödenecektir.

7- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddiaların dayanağı olan belgelerle 15 gün içinde Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç tutulurlar.

8- Satış Şartnamesi Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi'nde görülebilir. Ayrıca şartnamenin bir örneği ilan panosuna asılacaktır. Satışa iştirak edecekler, şartnameyi görmüş ve içeriğinde yazılı hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

9- İhale günü ve zamanında ihaleyi sekteye uğratacak veya sonucunu olumsuz etkileyecek herhangi bir durum olması halinde, ihalenin yapılıp yapılmayacağı hususunda Satış Komisyonu yetkilidir.

10- Gayrimenkul, açık arttırma sonucu üç defa bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki arttırma bedeli gayrimenkuller için biçilmiş rayiç bedelin %75'ini bulmadığı veya amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı, yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı taktirde, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla açık arttırma 7 gün daha uzatılarak 18/05/2017 tarihinde, aynı yerde ve aynı saatlerde tekrar yapılacaktır.

11- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ödemelerini mühletinde yapmadığı taktirde satış feshedilerek ilgili gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada ilgililere tebliğ yapılmaz. Sadece ilanla duyurulur ve gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılarla kefilleri, teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan, ayrıca %5 faizden müteselsilen sorumlu olurlar. İhale farkı ve %5 faiz tutarı ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, kalan bakiyesi 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca takip ve tahsil olunur.

12- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresi bulunup da tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu, İLAN OLUNUR.
Bu haber 517 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR